CTCP Ô tô Giải Phóng (UPCoM: GGG)

Giai Phong Motor Joint Stock Company

1,000

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa1,000

Cao nhất1,000

Thấp nhất1,000

KLGD

Vốn hóa10

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 1,800

Thấp 52T900

KLBQ 52T1,607

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM150

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-2,270

P/E-0.44

F P/E1.49

BVPS4

P/B250

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GGG: BVS DGC GMC GOLDENGATE HHS
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Ô tô Giải Phóng