CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG)

Gialai Electricity JSC

15,950

50 (+0.31%)
01/10/2020 11:29

Mở cửa15,900

Cao nhất16,000

Thấp nhất15,800

KLGD199,260

Vốn hóa3,252

Dư mua65,610

Dư bán33,060

Cao 52T 24,100

Thấp 52T14,100

KLBQ 52T427,739

NN mua-

% NN sở hữu36.11

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,146

P/E13.87

F P/E13.66

BVPS13,218

P/B1.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GEG: POW TTA VNM FLC MBB
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Điện Gia Lai