Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS)

PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation

102,100

-1,400 (-1.35%)
20/03/2019 09:59

Mở cửa103,000

Cao nhất103,000

Thấp nhất101,900

KLGD133,830

Vốn hóa195,414

Dư mua22,500

Dư bán6,060

Cao 52T 127,900

Thấp 52T71,100

KLBQ 52T589,212

NN mua24,210

% NN sở hữu3.48

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS6,179

P/E16.75

F P/E30.81

BVPS24,799

P/B4.12

Mã xem cùng GAS: PLX VNM PVS VIC HPG
Trending: HPG (29.534) - VNM (27.751) - YEG (24.242) - CTG (22.034) - HSG (18.459)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP