CTCP Giải pháp Phần mềm Tài chính (OTC: FSS)

Financial Software Solutions

Mã xem cùng FSS: STB
Trending: HPG (50.276) - VNM (36.884) - FLC (28.596) - ITA (28.083) - ROS (26.162)
- Cung cấp giải pháp phần mềm

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉTầng 7 - Số 315 Trường Chinh - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
• Điện thoại(84.24) 3941 0191
• Fax(84.24) 3941 0190
• Emailcontact@fssc.com.vn
• Websitehttp://fss.com.vn
Văn phòng đại diện