CTCP FPT (HOSE: FPT)

FPT Corporation

50,800

(%)
28/09/2020 10:54

Mở cửa50,900

Cao nhất51,300

Thấp nhất50,600

KLGD488,240

Vốn hóa39,822

Dư mua47,680

Dư bán179,850

Cao 52T 51,300

Thấp 52T33,800

KLBQ 52T1,745,023

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,220

P/E12.04

F P/E7.23

BVPS22,836

P/B2.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FPT: HPG VNM MWG MBB PNJ
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FPT

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.59%

+/- Qua 1 tháng+2.11%

+/- Qua 1 quý+10.97%

+/- Qua 1 năm+4.08%

+/- Niêm yết+119.10%

Cao nhất 52 tuần (22/09/2020)*51,300

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*33,774

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,396,780

KLGD/Ngày (1 tháng)1,761,852

KLGD/Ngày (1 quý)1,627,150

KLGD/Ngày (1 năm)1,741,169

Nhiều nhất 52 tuần (13/05/2020)*6,853,810

Ít nhất 52 tuần (28/09/2020)*488,250