CTCP FPT (HOSE: FPT)

FPT Corporation

51,200

(%)
21/09/2020 15:00

Mở cửa51,300

Cao nhất51,700

Thấp nhất51,200

KLGD1,530,250

Vốn hóa40,136

Dư mua180,560

Dư bán172,830

Cao 52T 51,200

Thấp 52T33,800

KLBQ 52T1,752,905

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,220

P/E12.13

F P/E7.28

BVPS22,836

P/B2.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FPT: HPG VNM MWG PNJ MBB
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FPT