CTCP FIDITOUR (HNX: FDT)

FiditourJoint Stock Company

Đang bị kiểm soát

38,800

(%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa38,800

Cao nhất38,800

Thấp nhất38,800

KLGD

Vốn hóa119

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 49,400

Thấp 52T32,500

KLBQ 52T9

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,062

P/E18.82

F P/E15.27

BVPS13,137

P/B2.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FDT: TTT VCM SDA VTR VJC
Trending: VNM (35.817) - CTG (31.547) - MBB (28.257) - HPG (24.668) - HVN (22.000)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FIDITOUR