CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: FDC)

Foreign Trade Development & Investment Corporation of HCMC

13,200

(%)
19/09/2019 15:00

Mở cửa13,100

Cao nhất13,200

Thấp nhất13,000

KLGD12,120

Vốn hóa510

Dư mua3,670

Dư bán2,290

Cao 52T 20,000

Thấp 52T12,700

KLBQ 52T2,284

NN mua-

% NN sở hữu0.21

Cổ tức TM750

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-914

P/E-14.44

F P/E1.35

BVPS15,755

P/B0.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FDC: TDH KBC CRE CTG DBC
Trending: MWG (27.038) - VNM (26.426) - HPG (24.446) - FPT (24.092) - MBB (22.460)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Ngoại thương và  Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh