CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: FDC)

Foreign Trade Development & Investment Corporation of HCMC

13,300

600 (+4.72%)
28/02/2020 15:00

Mở cửa13,000

Cao nhất13,450

Thấp nhất13,000

KLGD2,060

Vốn hóa514

Dư mua520

Dư bán7,040

Cao 52T 20,000

Thấp 52T12,000

KLBQ 52T3,571

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM750

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,708

P/E7.44

F P/E1.29

BVPS15,822

P/B0.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FDC: TDH DXG HVN LDG HPX
Trending: VNM (35.817) - CTG (31.547) - MBB (28.257) - HPG (24.668) - HVN (22.000)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Ngoại thương và  Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh