CTCP FECON (HOSE: FCN)

FECON CORPORATION

11,450

100 (+0.88%)
28/09/2020 10:15

Mở cửa11,550

Cao nhất11,700

Thấp nhất11,400

KLGD954,480

Vốn hóa1,351

Dư mua164,770

Dư bán258,910

Cao 52T 13,100

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T658,329

NN mua-

% NN sở hữu49.60

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,863

P/E6.09

F P/E5.82

BVPS20,495

P/B0.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FCN: HBC STB HSG HPG VHC
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FECON

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.48%

+/- Qua 1 tháng+12.20%

+/- Qua 1 quý+7.98%

+/- Qua 1 năm-9.09%

+/- Niêm yết+59.32%

Cao nhất 52 tuần (30/09/2019)*13,100

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*6,790

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,697,950

KLGD/Ngày (1 tháng)1,186,362

KLGD/Ngày (1 quý)901,117

KLGD/Ngày (1 năm)661,238

Nhiều nhất 52 tuần (25/09/2020)*4,539,210

Ít nhất 52 tuần (06/03/2020)*49,050