CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS)

Everest Securities Joint Stock Company

5,700

400 (+7.55%)
27/11/2020 15:05

Mở cửa5,700

Cao nhất5,700

Thấp nhất5,700

KLGD100

Vốn hóa342

Dư mua1,100

Dư bán

Cao 52T 10,100

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T1,927

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*136

P/E38.97

F P/E6.65

BVPS12,200

P/B0.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EVS: AGR MBS TCB TVD VCB
Trending: HPG (112.983) - VNM (45.828) - HSG (42.563) - TCB (41.438) - MBB (36.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Everest

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Vũ Hồng SơnCTHĐQT/TGĐ1969Thạc sỹ Kinh tế6,000,0002007
Ông Lê Bảo ThắngTVHĐQT-N/a2020
Ông Nguyễn Hải ChâuTVHĐQT1986CN Tài Chính2018
Bà Phùng Tố HoaTVHĐQT-N/a2020
Ông Ngô Đặng TriềuPhó TGĐ1979Kỹ sư CNTT2019
Bà Ngô Thị Thu HươngTVHĐQT/Phó TGĐ1973CN Kinh tế2018
Bà Vũ Thị Thanh HằngKTT1975CN Kinh tế2007
Bà Nguyễn Thị LinhTBKS1984CN QTKD2012
Bà Lại Thị SenThành viên BKS1983CN TCKT2007
Bà Nguyễn Thị Phương ThảoThành viên BKS1981N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Vũ Hồng SơnCTHĐQT/TGĐ1969Thạc sỹ Kinh tế6,000,0002007
Ông Bùi Công ThiệnPhó CTHĐQT1980ThS Tài chính Ngân hàng2018
Ông Lưu Đức QuangPhó CTHĐQT Thường trực1974ThS QTKD/CN Kế toán2018
Bà Bùi Việt AnhTVHĐQT1973CN Tài Chính/T.S QTKD5,617,0002018
Ông Nguyễn Hải ChâuTVHĐQT1986CN Tài Chính2018
Ông Huỳnh Anh TuấnPhó TGĐ1974CN Tài Chính/CN Luật2018
Ông Ngô Đặng TriềuPhó TGĐ1979Kỹ sư CNTT2019
Bà Ngô Thị Thu HươngTVHĐQT/Phó TGĐ1973CN Kinh tế2018
Bà Vũ Thị Thanh HằngKTT1975CN Kinh tế2007
Bà Đặng Diệp AnhTBKS1977CN TCKT2018
Bà Lại Thị SenThành viên BKS1983CN TCKT2007
Bà Nguyễn Thị LinhThành viên BKS1984CN QTKD2012
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Vũ Hồng SơnCTHĐQT/TGĐ1969Thạc sỹ Kinh tế6,000,0002007
Ông Bùi Công ThiệnPhó CTHĐQT1980ThS Tài chính Ngân hàng2018
Ông Lưu Đức QuangPhó CTHĐQT Thường trực1974N/a2018
Bà Bùi Việt AnhTVHĐQT1973CN Tài Chính/T.S QTKD5,617,0002018
Ông Nguyễn Hải ChâuTVHĐQT1986CN Tài Chính2018
Ông Huỳnh Anh TuấnPhó TGĐ1974CN Tài Chính/CN Luật2018
Ông Ngô Đặng TriềuPhó TGĐ1979N/a2019
Bà Ngô Thị Thu HươngTVHĐQT/Phó TGĐ1973CN Kinh tế2018
Bà Vũ Thị Thanh HằngKTT1975CN Kinh tế2007
Bà Đặng Diệp AnhTBKS1977CN TCKT2018
Bà Lại Thị SenThành viên BKS1983CN TCKT2007
Bà Nguyễn Thị LinhThành viên BKS1984CN QTKD2012
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.