CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (HOSE: ELC)

Electronics Communications Technology Investment Development Corporation

4,490

40 (+0.90%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa4,200

Cao nhất4,490

Thấp nhất4,200

KLGD14,070

Vốn hóa227

Dư mua5,430

Dư bán1,720

Cao 52T 7,700

Thấp 52T4,300

KLBQ 52T41,875

NN mua-

% NN sở hữu20.20

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*600

P/E7.42

F P/E6.30

BVPS16,278

P/B0.28

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ELC: FPT ICT CMG ITD VGI
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.39%

+/- Qua 1 tháng-23.90%

+/- Qua 1 quý-23.90%

+/- Qua 1 năm-32.18%

+/- Niêm yết-80.98%

Cao nhất 52 tuần (17/02/2020)*7,700

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*4,280

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)60,502

KLGD/Ngày (1 tháng)86,729

KLGD/Ngày (1 quý)113,641

KLGD/Ngày (1 năm)42,273

Nhiều nhất 52 tuần (17/02/2020)*858,500

Ít nhất 52 tuần (17/05/2019)*80