CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (HOSE: ELC)

Electronics Communications Technology Investment Development Corporation

4,390

210 (+5.02%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa4,180

Cao nhất4,400

Thấp nhất4,180

KLGD18,270

Vốn hóa222

Dư mua2,630

Dư bán2,560

Cao 52T 7,700

Thấp 52T4,200

KLBQ 52T42,381

NN mua5,230

% NN sở hữu20.26

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*590

P/E7.08

F P/E5.91

BVPS16,270

P/B0.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ELC: CMG FPT ICT VCB ITD
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông