CTCP Điện Bắc Nà (HNX: EBA)

Bac Na Hydropower JSC

9,100

(%)
24/09/2020 15:00

Mở cửa9,100

Cao nhất9,100

Thấp nhất9,100

KLGD

Vốn hóa141

Dư mua500

Dư bán

Cao 52T 17,600

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T14,643

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*364

P/E25

F P/E13.76

BVPS11,265

P/B0.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EBA: APH DRL GEG GEX HID
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Điện Bắc Nà