CTCP Điện Bắc Nà (HNX: EBA)

Bac Na Hydropower JSC

9,000

(%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa9,000

Cao nhất9,000

Thấp nhất9,000

KLGD

Vốn hóa140

Dư mua1,000

Dư bán

Cao 52T 17,600

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T21,423

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*364

P/E24.73

F P/E13.61

BVPS10,855

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EBA: IDC POW SHP SVC S99
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Điện Bắc Nà