CTCP Điện Bắc Nà (HNX: EBA)

Bac Na Hydropower JSC

9,100

(%)
28/10/2020 10:21

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa141

Dư mua500

Dư bán

Cao 52T 17,600

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T13,008

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*364

P/E25

F P/E13.76

BVPS11,691

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EBA: CHP FLC GEG STB THMILK
Trending: HPG (66.383) - VNM (52.156) - TCB (50.137) - MBB (41.089) - CTG (36.224)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Điện Bắc Nà