CTCP Điện Bắc Nà (HNX: EBA)

Bac Na Hydropower JSC

9,100

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa9,100

Cao nhất9,100

Thấp nhất9,100

KLGD

Vốn hóa141

Dư mua500

Dư bán

Cao 52T 17,600

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T14,563

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*364

P/E25

F P/E13.76

BVPS11,265

P/B0.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EBA: IDC HID GEG NAF STB
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Điện Bắc Nà