CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

2,400

-100 (-4%)
05/08/2020 11:29

Mở cửa2,500

Cao nhất2,500

Thấp nhất2,400

KLGD11,000

Vốn hóa24

Dư mua20,830

Dư bán1,340

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T8,912

NN mua-

% NN sở hữu0.61

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-3.59

F P/E8.11

BVPS11,174

P/B0.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: HPG IDJ L14 PLP RAL
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân nước ngoài21,1100.21Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,327,18033.61
Tổ chức nước ngoài15,7000.16
Tổ chức trong nước6,536,01066.02
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
09/01/2019Cá nhân nước ngoài21,2100.21Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,327,08033.61
CĐ Nhà nước6,514,70065.81TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam
Tổ chức nước ngoài15,7000.16
Tổ chức trong nước21,3100.22
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
30/03/2017Cá nhân nước ngoài18,4400.19Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,324,55033.52
CĐ Nhà nước6,514,70065.69TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam
Tổ chức nước ngoài15,0000.15
Tổ chức trong nước44,8100.45