CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

3,390

90 (+2.73%)
25/11/2020 11:29

Mở cửa3,390

Cao nhất3,390

Thấp nhất3,390

KLGD100

Vốn hóa34

Dư mua7,550

Dư bán1,470

Cao 52T 4,300

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T9,228

NN mua-

% NN sở hữu0.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-4.74

F P/E10.71

BVPS11,202

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: AAA AAV ABS AGR ARM
Trending: HPG (92.177) - VNM (47.847) - HSG (46.032) - TCB (44.551) - MBB (37.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân nước ngoài21,1100.21Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,327,18033.61
Tổ chức nước ngoài15,7000.16
Tổ chức trong nước6,536,01066.02
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
09/01/2019Cá nhân nước ngoài21,2100.21Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,327,08033.61
CĐ Nhà nước6,514,70065.81TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam
Tổ chức nước ngoài15,7000.16
Tổ chức trong nước21,3100.22
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
30/03/2017Cá nhân nước ngoài18,4400.19Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,324,55033.52
CĐ Nhà nước6,514,70065.69TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam
Tổ chức nước ngoài15,0000.15
Tổ chức trong nước44,8100.45
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.