CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

2,400

-100 (-4%)
05/08/2020 11:29

Mở cửa2,500

Cao nhất2,500

Thấp nhất2,400

KLGD11,000

Vốn hóa24

Dư mua20,830

Dư bán1,340

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T8,912

NN mua-

% NN sở hữu0.61

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-3.59

F P/E8.11

BVPS11,174

P/B0.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: HPG IDJ L14 PLP RAL
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

15/05/2009 15/05/2009

10/10/2007 10/10/2007