CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc (UPCoM: DTB)

Bao Loc City Urban Projects Joint Stock Company

5,600

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa5,600

Cao nhất5,600

Thấp nhất5,600

KLGD

Vốn hóa9

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,000

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T179

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*670

P/E8.36

F P/E3.97

BVPS11,489

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DTB: PSL TNP UPC VOC
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc