CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc (UPCoM: DTB)

Bao Loc City Urban Projects Joint Stock Company

5,600

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa5,600

Cao nhất5,600

Thấp nhất5,600

KLGD

Vốn hóa9

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,000

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T179

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*670

P/E8.36

F P/E3.97

BVPS11,489

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DTB: DT4 DTG DTI DTK HBS
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-15.15%

+/- Qua 1 quý-13.85%

+/- Qua 1 năm-53.33%

+/- Niêm yết-53.33%

Cao nhất 52 tuần (25/09/2019)*12,000

Thấp nhất 52 tuần (12/12/2019)*4,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)909

KLGD/Ngày (1 quý)340

KLGD/Ngày (1 năm)179

Nhiều nhất 52 tuần (08/09/2020)*20,000

Ít nhất 52 tuần (20/12/2019)*100