CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (HNX: DST)

Sao Thang Long Investment JSC

Đang bị cảnh báo

3,700

300 (+8.82%)
01/10/2020 12:38

Mở cửa3,400

Cao nhất3,700

Thấp nhất3,300

KLGD751,110

Vốn hóa119

Dư mua749,090

Dư bán283,790

Cao 52T 8,700

Thấp 52T800

KLBQ 52T715,775

NN mua-

% NN sở hữu0.31

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-201

P/E-16.92

F P/E16.90

BVPS9,835

P/B0.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DST: MBG ROS OGC TNI TTA
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thăng Long