CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

12,000

200 (+1.69%)
18/10/2019 15:03

Mở cửa11,700

Cao nhất12,000

Thấp nhất11,700

KLGD2,400

Vốn hóa1,424

Dư mua3,900

Dư bán2,000

Cao 52T 13,600

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T8,217

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*493

P/E23.83

F P/E-

BVPS10,957

P/B1.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: VNM FLC FTM DCD DSN
Trending: FLC (28.106) - VNM (27.135) - HPG (21.157) - MBB (20.217) - MWG (19.611)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.61%

+/- Qua 1 tháng-0.84%

+/- Qua 1 quý+7.40%

+/- Qua 1 năm-11.78%

+/- Niêm yết-1.19%

Cao nhất 52 tuần (22/10/2018)*13,375

Thấp nhất 52 tuần (03/09/2019)*9,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,336

KLGD/Ngày (1 tháng)2,848

KLGD/Ngày (1 quý)1,971

KLGD/Ngày (1 năm)7,873

Nhiều nhất 52 tuần (22/10/2018)*223,800

Ít nhất 52 tuần (18/04/2019)*10