CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

11,500

(%)
19/07/2019 15:02

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất11,500

KLGD3,500

Vốn hóa1,365

Dư mua2,800

Dư bán25,000

Cao 52T 14,900

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T12,943

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS493

P/E23.33

F P/E-

BVPS11,471

P/B1

Mã xem cùng DSP: VNM QNS C32 DXG DQC
Trending: HPG (25.856) - MWG (24.336) - VNM (23.583) - MBB (17.428) - VCB (17.185)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-4.95%

+/- Qua 1 quý+5.42%

+/- Qua 1 năm-7.23%

+/- Niêm yết-7.23%

Cao nhất 52 tuần (17/10/2018)*14,876

Thấp nhất 52 tuần (23/04/2019)*10,017

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,260

KLGD/Ngày (1 tháng)10,138

KLGD/Ngày (1 quý)7,747

KLGD/Ngày (1 năm)12,943

Nhiều nhất 52 tuần (17/10/2018)*494,100

Ít nhất 52 tuần (18/04/2019)*10