CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

8,200

-1,000 (-10.87%)
21/09/2020 12:22

Mở cửa8,200

Cao nhất8,200

Thấp nhất8,200

KLGD100

Vốn hóa973

Dư mua8,600

Dư bán4,700

Cao 52T 14,700

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T1,755

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*463

P/E19.95

F P/E15.17

BVPS9,369

P/B0.88

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: DSN VTR VHE VNM PVS
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-5.75%

+/- Qua 1 tháng+10.81%

+/- Qua 1 quý-26.96%

+/- Qua 1 năm-27.57%

+/- Niêm yết-27.83%

Cao nhất 52 tuần (13/03/2020)*14,748

Thấp nhất 52 tuần (24/08/2020)*7,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)317

KLGD/Ngày (1 tháng)1,648

KLGD/Ngày (1 quý)1,837

KLGD/Ngày (1 năm)1,769

Nhiều nhất 52 tuần (12/03/2020)*33,800

Ít nhất 52 tuần (11/05/2020)*20