CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

8,800

100 (+1.15%)
07/08/2020 15:01

Mở cửa9,900

Cao nhất10,000

Thấp nhất8,800

KLGD800

Vốn hóa1,044

Dư mua5,600

Dư bán

Cao 52T 14,700

Thấp 52T8,700

KLBQ 52T1,654

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*463

P/E18.79

F P/E14.28

BVPS9,369

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: DSN VNM VNG DAH DRH
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ