CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

11,600

-300 (-2.52%)
16/07/2019 15:00

Mở cửa11,600

Cao nhất11,900

Thấp nhất11,600

KLGD1,500

Vốn hóa1,377

Dư mua4,500

Dư bán5,100

Cao 52T 14,900

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T13,131

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS493

P/E24.05

F P/E-

BVPS11,471

P/B1.01

Mã xem cùng DSP: VNM QNS VHC MPC DSN
Trending: HPG (24.406) - MWG (22.360) - VNM (22.319) - QNS (16.160) - CTG (13.803)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ