CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

11,900

(%)
20/09/2019 15:03

Mở cửa11,900

Cao nhất11,900

Thấp nhất11,900

KLGD

Vốn hóa1,412

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,300

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T10,773

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*493

P/E24.14

F P/E-

BVPS10,957

P/B1.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: VNM VGI YEG GMD BID
Trending: VNM (26.586) - MWG (26.430) - HPG (23.368) - FPT (22.889) - MBB (22.546)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ