CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

10,700

(%)
03/07/2020 15:01

Mở cửa10,700

Cao nhất10,700

Thấp nhất10,700

KLGD

Vốn hóa1,270

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,500

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T1,873

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*463

P/E23.11

F P/E17.57

BVPS11,140

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: VNM RIC DSN DHB DNH
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ