CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP)

Phu Tho Tourist Service JSC

8,800

-500 (-5.38%)
29/09/2020 15:01

Mở cửa8,700

Cao nhất8,800

Thấp nhất8,700

KLGD3,100

Vốn hóa1,044

Dư mua700

Dư bán6,900

Cao 52T 14,700

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T1,735

NN mua3,000

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*463

P/E20.16

F P/E15.32

BVPS9,369

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DSP: PRT DSN VNM VTR TVH
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017