Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

12,400

150 (+1.22%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa12,500

Cao nhất12,650

Thấp nhất12,250

KLGD1,465,460

Vốn hóa4,853

Dư mua92,140

Dư bán69,830

Cao 52T 18,700

Thấp 52T11,100

KLBQ 52T426,395

NN mua42,600

% NN sở hữu18.13

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,551

P/E7.90

F P/E28.20

BVPS20,549

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DPM: DCM PVS PVD GAS VNM
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP