CTCP Dược phẩm Hải Phòng (UPCoM: DPH)

Hai Phong Pharmaceutical Joint Stock Company

23,200

(%)
14/07/2020 15:02

Mở cửa23,200

Cao nhất23,200

Thấp nhất23,200

KLGD

Vốn hóa70

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 26,600

Thấp 52T19,300

KLBQ 52T378

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,387

P/E4.30

F P/E5.26

BVPS48,132

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DPH: SJC HEC RAL CSV SJE
Trending: HPG (46.938) - VNM (33.480) - FLC (26.449) - ITA (26.117) - MWG (25.469)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược phẩm Hải Phòng