CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai (UPCoM: DOC)

Dong Nai JSC Of Agricultural Material

8,500

(%)
03/07/2020 15:01

Mở cửa8,500

Cao nhất8,500

Thấp nhất8,500

KLGD

Vốn hóa85

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 8,500

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T287

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*98

P/E86.73

F P/E18.71

BVPS10,186

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DOC: DNW DNT DOP DNY
Trending: HPG (45.814) - VNM (40.798) - ITA (32.681) - FLC (30.750) - ROS (29.483)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai