CTCP Thép DANA - Ý (HNX: DNY)

DANA - Y Steel Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

1,200

(%)
20/01/2020 13:35

Mở cửa1,200

Cao nhất1,200

Thấp nhất1,200

KLGD1,000

Vốn hóa32

Dư mua9,000

Dư bán

Cao 52T 5,900

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T1,312

NN mua1,000

% NN sở hữu1.10

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-4,168

P/E-0.29

F P/E0.46

BVPS472

P/B2.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DNY: VTO SD2 SHB DAG DTL
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép DANA - Ý