CTCP Thép DANA - Ý (UPCoM: DNY)

DANA - Y Steel Joint Stock Company

1,400

-100 (-6.67%)
03/07/2020 15:01

Mở cửa1,400

Cao nhất1,400

Thấp nhất1,400

KLGD30,000

Vốn hóa38

Dư mua2,200

Dư bán2,400

Cao 52T 3,500

Thấp 52T900

KLBQ 52T1,657

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-13,254

P/E-0.11

F P/E0.58

BVPS472

P/B2.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DNY: DAG DP3 DTP VTO PVX
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép DANA - Ý