CTCP Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DNW)

Dong Nai Water Joint Stock Company

18,800

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa18,000

Cao nhất19,000

Thấp nhất18,000

KLGD1,300

Vốn hóa1,880

Dư mua17,200

Dư bán4,000

Cao 52T 19,800

Thấp 52T11,500

KLBQ 52T2,123

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,371

P/E13.69

F P/E14.01

BVPS15,337

P/B1.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DNW: SZC BWE BWS DNN NTW
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Đồng Nai

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.54%

+/- Qua 1 tháng+7.06%

+/- Qua 1 quý+16.56%

+/- Qua 1 năm+10.05%

+/- Niêm yết+117.44%

Cao nhất 52 tuần (19/02/2020)*19,755

Thấp nhất 52 tuần (09/03/2020)*11,452

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,922

KLGD/Ngày (1 tháng)5,854

KLGD/Ngày (1 quý)3,420

KLGD/Ngày (1 năm)2,123

Nhiều nhất 52 tuần (10/09/2020)*26,000

Ít nhất 52 tuần (27/02/2020)*1