CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (HOSE: DMC)

Domesco Medical Import Export Joint Stock Corporation

60,800

800 (+1.33%)
01/10/2020 15:00

Mở cửa61,300

Cao nhất61,500

Thấp nhất60,000

KLGD104,510

Vốn hóa2,111

Dư mua80

Dư bán3,980

Cao 52T 76,000

Thấp 52T42,100

KLBQ 52T70,567

NN mua9,550

% NN sở hữu55.81

Cổ tức TM1,800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*6,699

P/E8.96

F P/E8.94

BVPS35,816

P/B1.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DMC: DCM VHC IMP DPM HPG
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco