CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG)

Duc Long Gia Lai Group Joitn Stock Company

1,480

-10 (-0.67%)
17/05/2019 15:00

Mở cửa1,490

Cao nhất1,500

Thấp nhất1,470

KLGD667,160

Vốn hóa443

Dư mua563,610

Dư bán146,330

Cao 52T 2,900

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T1,715,854

NN mua-

% NN sở hữu8.48

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS27

P/E55.19

F P/E1.27

BVPS11,598

P/B0.13

Mã xem cùng DLG: FLC HQC ITA OGC HAG
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.68%

+/- Qua 1 tháng-7.50%

+/- Qua 1 quý+18.40%

+/- Qua 1 năm-47.55%

+/- Niêm yết-92.55%

Cao nhất 52 tuần (25/06/2018)*2,850

Thấp nhất 52 tuần (26/02/2019)*1,240

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,119,408

KLGD/Ngày (1 tháng)1,353,514

KLGD/Ngày (1 quý)2,553,268

KLGD/Ngày (1 năm)1,720,759

Nhiều nhất 52 tuần (28/01/2019)*16,811,450

Ít nhất 52 tuần (14/06/2018)*166,600