CTCP Dược phẩm Hà Tây (HNX: DHT)

Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company

54,500

(%)
13/08/2020 15:05

Mở cửa57,000

Cao nhất58,300

Thấp nhất52,000

KLGD28,180

Vốn hóa1,151

Dư mua140,120

Dư bán37,720

Cao 52T 59,600

Thấp 52T37,400

KLBQ 52T28,358

NN mua-

% NN sở hữu4.24

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,242

P/E12.85

F P/E10.28

BVPS16,013

P/B3.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DHT: HPG VNM FPT DHG CTR
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược phẩm Hà Tây