CTCP In Diên Hồng (OTC: DHI)

Dien Hong Printing Joint Stock Company

Đã hủy niêm yết

5,600

-300 (-5.08%)
24/10/2013 00:00

Mở cửa5,600

Cao nhất5,700

Thấp nhất5,600

KLGD5,400

Vốn hóa15

Dư mua400

Dư bán

Cao 52T 5,600

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T5,400

NN mua-

% NN sở hữu0.22

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-1,075

P/E-5.21

F P/E4.33

BVPS7,258

P/B0.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP In Diên Hồng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết-54.42%

Cao nhất 52 tuần (-)*-

Thấp nhất 52 tuần (-)*-

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (-)*-

Ít nhất 52 tuần (-)*-