CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UPCoM: DHB)

Habac Nitrogenous Fertilizer & Chemicals Joint Stock Company

7,200

(%)
27/11/2020 15:01

Mở cửa7,200

Cao nhất7,200

Thấp nhất7,200

KLGD

Vốn hóa1,960

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,200

Thấp 52T7,200

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,344

P/E-3.07

F P/E-

BVPS241

P/B29.88

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DHB: DPM DNH TCB BFC DCM
Trending: HPG (112.728) - VNM (45.802) - HSG (43.355) - TCB (40.980) - MBB (35.612)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.