CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UPCoM: DDN)

Danang Pharmaceutical Medical Equipment JSC

9,500

(%)
28/02/2020 15:01

Mở cửa9,500

Cao nhất9,500

Thấp nhất9,500

KLGD

Vốn hóa115

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 16,600

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T497

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,701

P/E5.59

F P/E5.02

BVPS14,645

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DDN: CTG DHG DBD ACB ACM
Trending: VNM (35.817) - CTG (31.547) - MBB (28.257) - HPG (24.668) - HVN (22.000)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng