CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG)

Indochine Import Export Investment Industrial JSC

27,300

200 (+0.74%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa27,000

Cao nhất27,400

Thấp nhất26,500

KLGD76,500

Vốn hóa396

Dư mua29,200

Dư bán15,800

Cao 52T 28,200

Thấp 52T20,400

KLBQ 52T91,161

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,184

P/E22.89

F P/E20.69

BVPS10,898

P/B2.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DDG: BCG VIN VJC VRG SHS
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương