CTCP Xây dựng Công nghiệp (DESCON) (OTC: DCC)

Descon Construction Corporation

Đã hủy niêm yết

9,500

(%)
14/12/2011 00:00

Mở cửa9,500

Cao nhất9,500

Thấp nhất9,500

KLGD

Vốn hóa97.85

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 9,500

Thấp 52T9,500

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu7.86

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-499

P/E-19.04

F P/E14.09

BVPS18,058

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DCC: EVE HHC KLF NRC
Trending: HPG (81.145) - ROS (75.399) - MBB (68.296) - SHB (63.095) - STB (60.474)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Công nghiệp (DESCON)
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.