CTCP Xây dựng DIC Holdings (HNX: DC4)

DIC Holdings Construction Joint Stock Company

12,500

-700 (-5.30%)
21/09/2020 15:05

Mở cửa12,500

Cao nhất12,500

Thấp nhất12,500

KLGD14,020

Vốn hóa400

Dư mua3,480

Dư bán27,780

Cao 52T 13,900

Thấp 52T10,400

KLBQ 52T5,186

NN mua-

% NN sở hữu0.06

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,761

P/E7.50

F P/E15.11

BVPS11,376

P/B1.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DC4: DIG DC2 DC1 TTA DIC
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng DIC Holdings

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-7.41%

+/- Qua 1 tháng+11.61%

+/- Qua 1 quý-4.34%

+/- Qua 1 năm+12.54%

+/- Niêm yết+287.96%

Cao nhất 52 tuần (09/09/2020)*13,900

Thấp nhất 52 tuần (09/10/2019)*10,360

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)10,690

KLGD/Ngày (1 tháng)10,008

KLGD/Ngày (1 quý)3,317

KLGD/Ngày (1 năm)5,165

Nhiều nhất 52 tuần (25/10/2019)*154,800

Ít nhất 52 tuần (16/01/2020)*1