CTCP DIC Số 4 (HNX: DC4)

DIC No.4 Joint Stock Company

12,500

600 (+5.04%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa11,500

Cao nhất12,500

Thấp nhất11,500

KLGD5,106

Vốn hóa375

Dư mua

Dư bán20,394

Cao 52T 14,200

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T7,638

NN mua-

% NN sở hữu0.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,535

P/E7.75

F P/E12.32

BVPS11,259

P/B1.11

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DC4: DC2 DIG DC1 DIC DCL
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP DIC Số 4

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-3.85%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-5.30%

+/- Qua 1 năm+15.91%

+/- Niêm yết+262.11%

Cao nhất 52 tuần (30/01/2020)*14,200

Thấp nhất 52 tuần (03/06/2019)*7,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,023

KLGD/Ngày (1 tháng)746

KLGD/Ngày (1 quý)6,539

KLGD/Ngày (1 năm)7,638

Nhiều nhất 52 tuần (25/10/2019)*154,800

Ít nhất 52 tuần (16/01/2020)*1