CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCoM: DAS)

Danang Petroleum Machinery - Technology JSC

17,000

2,300 (+15.65%)
22/10/2021 15:04

Mở cửa17,000

Cao nhất17,000

Thấp nhất17,000

KLGD100

Vốn hóa71.40

Dư mua500

Dư bán

Cao 52T 19,600

Thấp 52T9,400

KLBQ 52T573

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0.05

Beta0.02

EPS306

P/E48.04

F P/E21.44

BVPS12,135

P/B1.21

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng DAS: BSI VIX VOS APS TDH
Trending: HPG (136,846) - MBB (76,291) - BSR (70,166) - TCB (57,672) - FLC (55,165)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.