CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCoM: DAS)

Danang Petroleum Machinery - Technology JSC

18,700

(%)
01/12/2020 15:01

Mở cửa18,700

Cao nhất18,700

Thấp nhất18,700

KLGD

Vốn hóa79

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 25,800

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T2,494

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*650

P/E28.77

F P/E41.78

BVPS12,201

P/B1.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DAS: PVM TMT TTH CTF CTI
Trending: HPG (110.293) - VNM (44.662) - TCB (42.289) - MBB (38.469) - HSG (38.400)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.