CTCP 382 Đông Anh (UPCoM: DAC)

382 Dong Anh Joint Stock Company

6,700

800 (+13.56%)
24/01/2022 14:59

Mở cửa6,700

Cao nhất6,700

Thấp nhất6,700

KLGD700

Vốn hóa6.73

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,900

Thấp 52T3,100

KLBQ 52T128

NN mua-

% NN sở hữu6.46

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-0.06

EPS-2,747

P/E-2.15

F P/E-2.95

BVPS8,147

P/B0.72

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng DAC: CYC L14 VGC DIG CEO
Trending: FLC (224,874) - DIG (153,187) - HPG (149,281) - CEO (147,502) - ROS (128,197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.