CTCP 382 Đông Anh (UPCoM: DAC)

382 Dong Anh Joint Stock Company

5,900

(%)
21/01/2022 14:59

Mở cửa5,900

Cao nhất5,900

Thấp nhất5,900

KLGD

Vốn hóa5.93

Dư mua1,844

Dư bán

Cao 52T 10,900

Thấp 52T3,100

KLBQ 52T125

NN mua-

% NN sở hữu6.46

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-0.06

EPS-2,747

P/E-2.15

F P/E-2.95

BVPS8,147

P/B0.72

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng DAC: DIG ICI L14 DCR EIB
Trending: FLC (229,373) - DIG (155,901) - HPG (150,670) - CEO (149,294) - ROS (129,777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.