CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D)

Industrial Urban Development JSC No. 2

58,000

2,000 (+3.57%)
10/08/2020 15:00

Mở cửa56,200

Cao nhất59,500

Thấp nhất56,200

KLGD464,330

Vốn hóa1,236

Dư mua2,930

Dư bán1,670

Cao 52T 86,000

Thấp 52T40,700

KLBQ 52T183,028

NN mua13,480

% NN sở hữu5.58

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*15,147

P/E3.70

F P/E6.69

BVPS42,306

P/B1.37

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng D2D: SZC HPG SZL PHR MWG
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2