CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D)

Industrial Urban Development JSC No. 2

45,600

2,100 (+4.83%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa43,100

Cao nhất46,000

Thấp nhất43,100

KLGD92,900

Vốn hóa972

Dư mua4,650

Dư bán1,170

Cao 52T 89,100

Thấp 52T41,800

KLBQ 52T140,725

NN mua3,010

% NN sở hữu6.43

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*15,147

P/E2.87

F P/E10.40

BVPS37,406

P/B1.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng D2D: MWG VNM SZC SZL NTC
Trending: VNM (56.126) - MWG (55.398) - HVN (46.415) - VCB (43.821) - VIC (36.710)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2