CTCP Minh Khanh Capital Trading Public (HNX: CTP)

Minh Khang Capital Trading Public JSC

4,100

-100 (-2.38%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa4,300

Cao nhất4,300

Thấp nhất4,000

KLGD41,900

Vốn hóa50

Dư mua33,800

Dư bán104,200

Cao 52T 4,600

Thấp 52T2,000

KLBQ 52T38,912

NN mua-

% NN sở hữu0.81

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*531

P/E7.91

F P/E5.65

BVPS12,324

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CTP: TTF HQC HAP DST SJF
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Minh Khanh Capital Trading Public