CTCP City Auto (HOSE: CTF)

City Auto Corporation

21,350

-50 (-0.23%)
18/09/2020 15:00

Mở cửa21,350

Cao nhất21,400

Thấp nhất21,000

KLGD207,710

Vốn hóa972

Dư mua670

Dư bán6,840

Cao 52T 24,000

Thấp 52T20,400

KLBQ 52T158,356

NN mua-

% NN sở hữu0.25

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*912

P/E23.46

F P/E12.18

BVPS11,670

P/B1.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CTF: HAX SVC DPG CTG VNM
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP City Auto

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.70%

+/- Qua 1 tháng-2.51%

+/- Qua 1 quý+4.15%

+/- Qua 1 năm+3.64%

+/- Niêm yết+223.58%

Cao nhất 52 tuần (11/11/2019)*24,000

Thấp nhất 52 tuần (15/06/2020)*20,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)212,852

KLGD/Ngày (1 tháng)203,963

KLGD/Ngày (1 quý)187,721

KLGD/Ngày (1 năm)158,356

Nhiều nhất 52 tuần (10/09/2020)*238,670

Ít nhất 52 tuần (06/05/2020)*39,770