CTCP City Auto (HOSE: CTF)

City Auto Corporation

20,750

(%)
30/10/2020 15:00

Mở cửa20,600

Cao nhất20,750

Thấp nhất20,450

KLGD220,210

Vốn hóa945

Dư mua2,770

Dư bán9,140

Cao 52T 24,000

Thấp 52T20,400

KLBQ 52T168,253

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*912

P/E22.75

F P/E11.81

BVPS11,696

P/B1.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CTF: CTD HAX CSM CSV CRE
Trending: HPG (68.325) - TCB (56.153) - VNM (54.704) - MBB (38.044) - CTG (35.636)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP City Auto
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.