CTCP Công trình 6 (HNX: CT6)

Construction Joint Stock Company No6

Đang bị kiểm soát

3,400

(%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa3,400

Cao nhất3,400

Thấp nhất3,400

KLGD

Vốn hóa21

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 4,500

Thấp 52T3,400

KLBQ 52T18

NN mua-

% NN sở hữu0.16

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-1,595

P/E-2.13

F P/E10.38

BVPS6,137

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CT6: AAA ACM CEE CII CSV
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình 6

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-17.07%

+/- Qua 1 năm-24.44%

+/- Niêm yết-72.02%

Cao nhất 52 tuần (28/02/2019)*4,500

Thấp nhất 52 tuần (20/01/2020)*3,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)45

KLGD/Ngày (1 quý)33

KLGD/Ngày (1 năm)18

Nhiều nhất 52 tuần (18/03/2019)*1,500

Ít nhất 52 tuần (13/05/2019)*10