CTCP Công trình 6 (UPCoM: CT6)

Construction Joint Stock Company No6

3,400

(%)
10/08/2020 15:02

Mở cửa3,400

Cao nhất3,400

Thấp nhất3,400

KLGD

Vốn hóa21

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 4,100

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T12

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-1,007

P/E-3.38

F P/E10.38

BVPS6,892

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CT6: CSM CTA CTB HSG
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình 6

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+3.03%

+/- Qua 1 năm-17.07%

+/- Niêm yết-72.02%

Cao nhất 52 tuần (12/08/2019)*4,100

Thấp nhất 52 tuần (21/05/2020)*3,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)18

KLGD/Ngày (1 quý)11

KLGD/Ngày (1 năm)12

Nhiều nhất 52 tuần (13/02/2020)*1,000

Ít nhất 52 tuần (07/07/2020)*10