CTCP Công trình 6 (HNX: CT6)

Construction Joint Stock Company No6

Đang bị kiểm soát

3,400

(%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa3,400

Cao nhất3,400

Thấp nhất3,400

KLGD

Vốn hóa21

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 4,500

Thấp 52T3,400

KLBQ 52T18

NN mua-

% NN sở hữu0.16

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-1,595

P/E-2.13

F P/E10.38

BVPS6,137

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CT6: AAA PET CTP REE TNG
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình 6