CTCP Công trình 6 (UPCoM: CT6)

Construction Joint Stock Company No6

3,400

(%)
10/08/2020 15:02

Mở cửa3,400

Cao nhất3,400

Thấp nhất3,400

KLGD

Vốn hóa21

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 4,100

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T12

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-1,007

P/E-3.38

F P/E10.38

BVPS6,892

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CT6: CSM CTA CTB HSG
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình 6